Falcon Management s.r.o. - nabídka

Na přelomu let 2015 a 2016 vznikla společnost Falcon Management s.r.o. jako odpověď na náladu drážního prostředí, která panovala mezi podniky vyžadujícími drážní služby, drážními dopravci a samotnými zaměstnanci. Společnost si dala za nelehký úkol zhostit se role moderátora a najít nejlepší řešení pro všechny tři strany.

Společnost Falcon Management s.r.o. disponuje kvalifikovanými a odborně způsobilými drážními profesemi, které formou agenturního pronájmu poskytuje tuzemským i zahraničním partnerům.

Pro tuto činnost splňuje veškeré zákonné požadavky dané zákonem (262/2006 Sb., Zákoník práce a 435/2004 Sb., Zákon o zaměstnanosti). Podle § 14 odst. 1 písm. a) a b), zákona č. 435/2004 Sb. vlastní povolení ke zprostředkování zaměstnání a zaměstnanci jsou partnerům propůjčováni na základě Dohody o přidělení podle § 308 zákona č.262/2006. Sb. Smluvnímu partnerovi tudíž nehrozí žádné postihy ze strany státních orgánů plynoucích z této spolupráce.